Bộ Tư pháp góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
04/11/2015 14:44
Chiều ngày 3/11, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Hùng Cường - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Bộ Tư pháp góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. (Ảnh: TH)

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Hùng Cường - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các ý kiến góp ý cần tập trung vào những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp nhằm làm nổi bật, tăng giá trị những góp ý của Bộ vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị, trình bày Dự thảo Báo cáo góp ý của Bộ Tư pháp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương nêu rõ: Bộ Tư pháp bày tỏ sự nhất trí cao với nhiều nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XII của Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, phản ánh khá sâu sắc thực tiễn đất nước, đồng thời đề ra những mục tiêu, định hướng chính sách lớn mà đất nước ta cần thực hiện trong 5 năm tới. Những đánh giá về thành tựu đạt được như Dự thảo cơ bản là phù hợp. Chủ đề Đại hội XII của Đảng “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” về cơ bản phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mà thực tiễn đang đặt ra.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng, một số nhận định, đánh giá và phương hướng, giải pháp của Dự thảo Báo cáo còn chung chung, thiếu trọng tâm, trọng điểm, thiếu các chỉ tiêu được định lượng trong từng lĩnh vực cụ thể, thiếu sự so sánh, đánh giá với mục tiêu đã được Đại hội XI đề ra…

Bàn về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, PGS.TS Hoàng Thế Liên – nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp tán thành phải khẳng định nguyên tắc cán bộ, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, còn công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Bên cạnh đó, theo PGS.TS Hoàng Thế Liên, cũng cần làm rõ giới hạn quyền lực Nhà nước và nhu cầu thiết lập cơ chế bảo hiến.

Một số ý kiến cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị cần xác định rõ hơn đặc trưng, hệ tiêu chí và mô hình cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN mà Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện; làm sâu sắc hơn các định hướng đổi mới các thiết chế cơ bản của bộ máy nhà nước, đề cao sứ mệnh phục vụ Nhân dân, bảo đảm sự liêm khiết, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đồng thời, nên bổ sung định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như định hướng chỉ đạo công tác tổ chức thực thi pháp luật trong nhiệm kỳ tới.

GS.TS Thái Vĩnh Thắng (Trường Đại học Luật Hà Nội) đề xuất, Dự thảo cần bổ sung định hướng hoàn thiện pháp luật về phát huy dân chủ XHCN, nhất là thúc đẩy các hình thức dân chủ trực tiếp…


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích