Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13
11/01/2016 14:53
Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XI.

​Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện cấp ủy của 40 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Ban thường trực Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến 21/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13. Nội dung tập trung việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng ở tầm văn kiện vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác…

Trung ương cũng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII... 

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 đến 28/1/2016, tại thủ đô Hà Nội, phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, phiên khai mạc chính thức ngày 21/1/2016.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sớm triển khai Hướng dẫn số 166 ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về: Tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn bộ các đảng viên. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 của Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH khóa VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự kiến khai mạc ngày 19/1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ sớm hoàn thiện các báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2015, kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2016.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích