Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16/11/2015 15:02
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 2015 - QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

​ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 55 đồng chí.

 

Theo đó, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục giữ chức Bí thư; đồng chí Lê Mạnh Hùng, đồng chí Trần Hồng Hà và đồng chí Phạm Quang Thao tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 15 đồng chí và Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 đồng chí.

Danh sách cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

1


Đào Ngọc Dung

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

2


Lê Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

3

Trần Hồng Hà

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

4


Phạm Quang Thao

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

5


Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương

6


Trần Cẩm Tú

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

7


Hoàng Công Hoàn

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng

8


Bùi Thế Đức

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương

9

Nguyễn Lam

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân vận Trung ương

10

Nguyễn Thị Minh

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11


Lê Văn Thái

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

12


Trần Tiến Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

13


Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

14


Bùi Minh Quang

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

15


Đinh Xuân Tùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

16


Châu Văn Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17


Trần Bình Minh

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

18


Nguyễn Xuân Thắng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

19


Nông Quốc Tuấn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ủy ban Dân tộc

20


Trần Hồng Hà

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

21


Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

22


Nguyễn Kim Anh

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

23


Trần Tuấn Anh

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương

Bộ Công thương

24


Nguyễn Ngọc Bảo

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương

25


Nguyễn Ngọc Đông

Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải

26


Lê Khánh Hải

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27


Trần Thanh Hải

Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

28


Phan Chí Hếu

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

29


Lê Quang Hùng

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

30


Lê Quốc Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân

31


Nguyễn Thị Thủy Khiêm

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

32


Đào Hồng Lan

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

33


Nguyễn Đức Lợi

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam

34


Hoàng Thị Ái Nhiên

Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

35


Bùi Thanh Sơn

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

36


Nguyễn Huy Tăng

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương

37


Nguyễn Quang Thành

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước

38


Nguyễn Xuân Thành

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ

39


Hoàn Văn Thắng

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

40


Nguyễn Văn Thuân

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Tòa án Nhân dân tối cao

41


Lê Thị Thủy

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ

42


Phạm Đình Toản

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội

43


Lê Minh Trí

Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương

44


Nguyễn Văn Trung

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

45


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

46


Trần Anh Tuấn

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

47


Trương Minh Tuấn

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

48


Trần Văn Tùng

Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

49


Nguyễn Minh Chung

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

50


Đỗ Việt Hà

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

51


Nguyễn Đức Minh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

52


Nguyễn Thành Nam

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

53

Nguyễn Thị Quý Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 

Quyền Bí thư Đoàn Khối

Cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

54

Nguyễn Khắc Tiến

Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

55


Hà Thị TrangPhó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích