Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Ninh khoá XIV
10/11/2015 16:05
Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2078-QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

​Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV (Ảnh: Thu Hằng)

 

Theo đó, Bộ Chính trị đã chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí; chuẩn y Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh gồm 15 đồng chí.

Đồng thời, Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Đọc giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV; các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Đức Long và Vũ Hồng Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyết định này được Bộ Chính trị ký ngày 28/10/2015.

Trước đó, ngày 13/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 56 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đồng chí: Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Đức Long, Vũ Hồng Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích