Bình Dương chú trọng phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
05/12/2015 10:00
Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương cũng luôn quan tâm đến công tác phát triển, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

​ Thành lập mới một chi bộ trong doanh nghiệp ở Bình Dương (Nguồn: Báo Bình Dương)

 

Ngay từ năm 2007, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp đó, năm 2011, Bình Dương ban hành Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban và chỉ đạo các địa phương, đơn vị thuộc tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nội dung này. 

Ban Thường vụ các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành khảo sát, nắm tình hình đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, tăng cường tiếp xúc, tuyên truyền giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương và lợi ích của việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tham gia vào công tác tiếp xúc, tuyên truyền cho chủ doanh nghiệp.

Sau khảo sát, các cấp ủy đã tiếp xúc, vận động được nhiều đảng viên còn sinh hoạt nơi cư trú chuyển sinh hoạt về tổ chức đảng tại doanh nghiệp hoặc tổ chức đảng phù hợp, chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức đảng.

Các chi bộ Công đoàn khu công nghiệp, chi bộ Liên đoàn Lao động các thị xã Thuận An, Dĩ An, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã phát huy tốt yếu tố thuận lợi, tích cực và làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu và kết nạp đảng viên mới. Từ tháng 10/2010 đến nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã thành lập mới 17 tổ chức Đảng, kết nạp 219 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp Bình Dương đã tổ chức 24 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.276 quần chúng ưu tú, trong đó có 8 lớp với 680 quần chúng ưu tú, chủ yếu là cán bộ chủ chốt, cán bộ Ban chấp hành các đoàn thể của các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở các khu công nghiệp của tỉnh.

Ngoài ra, một số đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng. Có thể thấy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, từng bước thể hiện vai trò lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong cùng doanh nghiệp; duy trì nền nếp trong sinh hoạt định kì, nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt. Một số tổ chức đảng quan tâm và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Vừa qua, tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Đây là mô hình Đảng bộ khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh, đánh dấu một bước phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Quan Sĩ - Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, được thành lập từ tháng 5/2005, chi bộ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ban đầu có 8 đảng viên, sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ đã có 5 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên đang làm việc tại 8 doanh nghiệp. Việc thành lập Đảng bộ ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sẽ tạo nền tảng cho công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong khu công nghiệp khi có đủ điều kiện, đồng thời thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương trong việc xây dựng Đảng bộ các khu công nghiệp là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Mến - Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là khâu then chốt, nên Đảng ủy khối đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Vì vậy, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng được Đảng ủy khối chú trọng, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ các đoàn thể ở các doanh nghiệp. Đây chính là nguồn lực để phát triển đảng viên, tạo cơ sở phát triển Đảng trong công nhân lao động. Việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giúp các nhà đầu tư và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích