Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
30/10/2015 14:56
Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, ngày 29/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. (Ảnh: TH).

 

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Các đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Văn Sum và Lâm Văn Mẫn được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Chuyện được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 8 - 9%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.320 USD; Sản lượng lúa bình quân đạt trên 2 triệu tấn/năm; Có 50% xã trở lên hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên, huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 70%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% dân số; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3 - 4%/năm….​​


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích