Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII
03/11/2015 14:37
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong không khí dân chủ, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ảnh: KS)​

 

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.  

Nghị quyết nêu rõ 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh Hưng Yên gồm: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; Huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp. 

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 6 nhiệm vụ trong tâm với các chỉ tiêu cụ thể cho toàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới như: tăng trưởng bình quân năm (GRDP) tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 - 10%; thương mại - dịch vụ tăng 8,5 - 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Đặc biệt, đến năm 2020 cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng Công nghiệp, xây dựng chiếm 55% - Dịch vụ chiếm 37% - Nông nghiệp chiếm 8%; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80%; 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình và 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa... 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, kết quả của Đại hội thể hiện rõ ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh trên con đường đổi mới. Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Trong đó, Hưng Yên cần tập trung vào 3 khâu đột phá của tỉnh là: Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; Tập trung huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông và công tác cán bộ. 

Khẳng định tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sớm đi vào cuộc sống nhằm tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đề nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, ngay sau Đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời phát huy được trí tuệ tập thể, tìm ra các giải pháp phù hợp, cách làm sáng tạo và phải thật quyết liệt cùng với quyết tâm cao trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII. 


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích