Vài giải pháp để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ
13/10/2015 09:40
Hiện nay, nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng và khoa học và công nghệ (KH-CN) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển và hội nhập đó.

Phát triển khoa học và công nghệ là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại (Ảnh minh họa: khcn.cinet.vn​)

 

​​Vấn đề phát triển KH-CN, dự thảo có nêu: Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Namđạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Để đạt được mục tiêu trên, trước hết cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của KH-CN; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp về vai trò của KH-CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xác định việc phát huy và phát triển KH-CN là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu chính quyền các cấp.

Thứ hai, cần tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động KH-CN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH-CN cả về hệ thống quản lý và về cơ chế hoạt động KH-CN. Đổi mới cơ chế hoạt động KH-CN từ hành chính bao cấp sang cơ chế thị trường; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, đào tạo; làm cho công tác nghiên cứu bám sát nhu cầu sản xuất sản phẩm xã hội. Cơ sở nghiên cứu phải có mối liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò định hướng nghiên cứu phát triển. Xây dựng các cơ chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ứng dụng kết quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Có các cơ chế động viên, tôn vinh tài năng trong hoạt động KH-CN, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những công trình được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Thứ ba, phát triển nhân lực KH-CN. Xây dựng đội ngũ cán bộ KH-CN có trình độ cao, ngang tầm các nước có trình độ phát triển khá trong khu vực, tâm huyết, trung thực, tận tụy; đặc biệt chú trọng việc phát triển kỹ năng và kinh nghiệm thực tế của cán bộ, không nên chỉ coi trọng trình độ hàn lâm.

Thứ tư, củng cố, tăng cường tiềm lực và phát triển các tổ chức KH-CN theo mô hình tự chủ, phù hợp với mỗi hoàn cảnh thực tế, đem lại hiệu quả cao.

Thứ năm, tăng cường, khuyến khích hoạt động đối ngoại để duy trì cập nhật tri thức KH-CN tiên tiến của thế giới; thu hút nguồn lực và chuyên gia KH-CN có trình độ ở nước ngoài về tham gia các dự án KH-CN trong nước.


Đại tá LÊ VIỆT(Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất, Bộ Quốc phòng)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích