Chú trọng hơn nữa vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh
14/10/2015 07:52
Là một đại biểu chính thức được tham dự Đại hội XI của Đảng, tôi rất quan tâm đến việc Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII sắp tới sẽ đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

​Cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng-an ninh​ (Ảnh minh họa: AnGiangOnline)

 

Tôi hoàn toàn thống nhất với nhận định nêu trong dự thảo: “Trong bối cảnh đó, nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng”. Trong khi gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận tại đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương, Trung ương cũng đề nghị cho ý kiến về nhận định “đạt được những thành quả quan trọng” này. Tôi cho rằng mức độ đánh giá như vậy không có gì cần bàn thêm, bởi đây là “nhìn tổng quát” tình hình đất nước, chứ không phải nhìn riêng từng lĩnh vực cụ thể. Tôi cũng hết sức tự hào rằng TP Đà Nẵng quê hương tôi đang từng ngày đổi mới đã góp phần nhỏ bé của mình vào “những thành quả quan trọng” ấy của đất nước.

Tuy nhiên, nhìn riêng trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tôi thấy dự thảo cần cân nhắc thêm một số nhận định, chẳng hạn như nhận định nêu ở phần I, mục 1-Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; Nguyên nhân và kinh nghiệm: “Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình, ổn định được giữ vững để phát triển đất nước”; hoặc như nhận định nêu ở phần I, mục 2-Nhìn lại 30 năm Đổi mới (1986-2016): “Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững”; hay như nhận định nêu ở phần X, mục 1-Tình hình: “Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phức tạp, chúng ta vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội”...

Sở dĩ nói cần cân nhắc thêm là bởi trong nhiệm kỳ qua, những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước, đều ngày đêm thao thức không yên trước tình hình Biển Đông. Theo tôi nên bổ sung, viết lại những nhận định nêu trên cho phù hợp với thực tế, mà cũng để nhất quán với một nhận định khác nêu ở phần II, mục 1-Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới: “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn”.

Cũng trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tôi thống nhất cao với quan điểm nêu ở phần X rằng phải: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo”. Nhưng theo tôi, quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh chỉ nêu ở phần X chưa đủ, chưa thể hiện hết quan điểm đúng đắn này.

Tôi nghĩ cần nêu thêm ở phần IV, ngay trong đoạn: “Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (…) bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững…” yêu cầu “bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng-an ninh”. 

Chính nhờ nhận thức sâu sắc yêu cầu “bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng-an ninh” mà ngay sau khi tỏ rõ quan điểm không đồng tình với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế về vụ Công ty Cổ phần Thế Diệu triển khai dự án xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine-Huế tại mũi Cửa Khẻm trên núi Hải Vân, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chủ động rà soát các dự án thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores và đã cho dừng dự án chuyên canh trồng rau sạch cung cấp cho Khu du lịch Silver Shores ở một khu vực thuộc xã Hòa Phong, được cho là nằm trong vùng nhạy cảm về quốc phòng.

Chính nhờ nhận thức sâu sắc yêu cầu “bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng-an ninh” mà lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đã quyết định không cấp giấy phép cho dự án tàu lặn đáy kính ngắm san hô tại khu bán đảo Sơn Trà và mở rộng phạm vi du thuyền 20 hải lý-cũng do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores đề xuất; đã yêu cầu chủ đầu tư hạ độ cao gần hai chục mét đối với dự án xây dựng ký túc xá cho nhân viên Silver Shores tại phường Hòa Hải, do vị trí công trình nằm giữa hai trận địa pháo phòng không. Ngoài ra, lãnh đạo TP Đà Nẵng còn quyết định không cấp giấy phép tổ chức các hoạt động trên không như: Bay mô hình, bay tàu lượn, ca-nô kéo dù bay, thả khinh khí cầu... đối với dự án khu phức hợp bến cảng du thuyền sông Hàn thuộc khu vực cảng cá Thuận Phước trước đây…

Điều này cho thấy Đà Nẵng ngày càng nhận thức rõ hơn về yêu cầu bảo đảm kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh và cố gắng hành động vì sự phát triển bền vững và vì lợi ích tối thượng của quốc gia.  


BÙI VĂN TIẾNG - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích