497 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội
21/10/2015 15:27
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 1/11/2015 và bế mạc vào ngày 3/11/2015. Tham dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

​Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi thông tin với các cơ quan báo chí. (Ảnh: NK)

 

Đó là thông tin được đồng chí Hồ Quang Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 20/10.

Trong 497 đại biểu tham dự Đại hội có 67 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV là đại biểu đương nhiên; 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 60 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 – 2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tính đến đầu tháng 7/2015, đã có 2.913/2.913 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội, đạt 100%. Đối với cấp cơ sở, đến cuối tháng 8/2015, đã có 57/57 đơn vị tổ chức thành công Đại hội. Cả hai nội dung lớn của Đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở: Chuẩn bị, thông qua văn kiện và công tác nhân dự đều đạt kết quả tốt, kể cả một số trường hợp cá biệt, khó khăn.

“Thành công của đại hội đảng bộ các cấp có tác dụng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị; là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XVI Đảng bộ thành phố” – đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết thêm, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, đúng quy trình: thành lập Tiểu ban Văn kiện, Ban Biên tập để chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các phụ lục văn kiện để trình đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sau khi hoàn thành dự thảo, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc góp ý ở Tiểu Ban Văn kiện, Ban Biên tập, các Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến góp ý, đặc biệt là ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức tốt việc góp ý, tổng hợp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Đến nay, Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được Trung ương góp ý và thông qua. Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI đã hoàn thành về công tác chuẩn bị”.

Trả lời câu hỏi phóng viên liên quan đến tiêu chuẩn lựa chọn các đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Phan Chu Đức, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội làm đúng quy trình, khách quan, dân chủ trong việc giới thiệu Ban Chấp hành khóa XVI. Các đồng chí được lựa chọn đều nằm trong các lớp đào tạo nguồn của Thành ủy. Theo quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội có 75 đồng chí, Hà Nội chuẩn bị nhân sự bầu Ban Chấp hành khóa mới đạt số dư 13,5% (theo quy định 10 – 15%); Tỷ lệ đổi mới cấp ủy được chuẩn bị đạt trên 1/3 (đúng theo quy định Trung ương 1/3); Tỷ lệ cán bộ nữ được chuẩn bị đảm bảo đúng quy định (15%).


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích