Đất mặn - Đạo diễn Nguyễn Tường Phương
Chương trình yêu thích