HTV mở lớp Quay video khóa 99
07/07/2016 17:10
Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức lớp học Quay video khóa 99 bắt đầu học từ ngày 27/7/2016, với những nội dung như sau:
HTV mở lớp Dựng và Biên tập phim khóa 19
07/07/2016 17:02
Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức lớp học Dựng và Biên tập phim khóa 19 bắt đầu học từ ngày 27/7/2016, với những nội dung như sau:
Đài Truyền hình TP.HCM khai giảng khóa học “Dẫn chương trình”
17/05/2016 15:10
​Đài Truyền hình TP.HCM khai giảng khóa học "Dẫn chương trình" sáng ngày 4/6/2016 dành cho mọi đối tượng yêu thích bộ môn nghệ thuật dẫn chương trình hoặc muốn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.
Chương trình lớp quay video khóa 98
19/02/2016 17:15
​Chương trình lớp quay video khóa 98 khai giảng vào 7g45 ngày 9/3/2016 với những thông tin cụ thể như sau.
Chương trình học lớp dựng và biên tập phim khóa 18
19/02/2016 17:08
Chương trình học lớp dựng và biên tập phim khóa 18 - khai giảng vào 13g45 phút, ngày 9/3/2016 - sẽ có những nội dung như sau.
Đài Truyền hình TP.HCM khai giảng khóa học “Dẫn chương trình”
05/11/2015 10:22
Đài Truyền hình TP.HCM khai giảng khóa học “Dẫn chương trình” dành cho mọi đối tượng yêu thích bộ môn nghệ thuật dẫn chương trình hoặc muốn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp.
Chương trình học lớp Dựng và Biên tập phim khóa 17
25/09/2015 09:56
Khóa 17 bắt đầu học từ ngày 12/10/2015, với những nội dung như sau:
Chương trình học Lớp Quay video khóa 97
25/09/2015 09:45
Khóa 97 bắt đầu học từ ngày 12/10/2015, với những nội dung như sau:
Khai giảng lớp Quay video và Biên tập dựng phim
25/09/2015 09:27
Đài Truyền hình TP.HCM trân trọng thông báo khai giảng các khóa đào tạo gồm:
HTV mở lớp "Người dẫn chương trình"
08/07/2015 09:15
Đài Truyền hình TP.HCM bắt đầu mở khóa học "Người dẫn chương trình". Những bạn yêu mến nghề dẫn chương trình có thể đăng ký tham gia ngay từ bây giờ.
Trước
11 - 20
Tiếp
Chương trình yêu thích