Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng chức danh Kỹ sư
03/07/2017 17:33
Đài Truyền hình TP.HCM cần tuyển lao động hợp đồng chức danh Kỹ sư điện tử viễn thông, Kỹ sư điện lạnh như sau:
Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng 2017
18/05/2017 18:01
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nay Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng 2017 với các chức danh: Biên tập viên hiện dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên.
Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng 2017
18/05/2017 18:01
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, nay Đài Truyền hình TP.HCM thông báo tuyển dụng 2017 với các chức danh: Biên tập viên hiện dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên.
HTV khai giảng lớp "Biên tập - Dựng phim" khóa 21 và lớp "Quay video" khóa 101
26/04/2017 12:57
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, nay Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) trân trọng thông báo khai giảng các khóa đào tạo mới về "Biên tập - Dựng phim" và "Quay video".
Đài Truyền hình TP.HCM khai giảng khóa "Dẫn chương trình" K5
06/03/2017 11:46
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, nay Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) trân trọng thông báo khai giảng khóa "Dẫn chương trình" K5.
HTV mở lớp "Biên tập - Dựng phim" khóa 20 và lớp "Quay video" khóa 100
08/12/2016 11:13
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, nay Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) trân trọng thông báo khai giảng các khóa đào tạo mới về "Biên tập - Dựng phim" và "Quay video".
Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức khóa "Dẫn chương trình" - K4
15/09/2016 14:26
Bên cạnh các lớp quay và dựng phim, Đài Truyền hình TP.HCM còn tổ chức khóa học về dẫn chương trình cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực này. Thông báo chi tiết như sau.
HTV mở lớp Quay video khóa 99 và lớp Dựng - Biên tập phim khóa 19
07/07/2016 17:15
Đài Truyền hình TP.HCM sắp khai giảng các khóa đào tạo gồm:
HTV mở lớp Quay video khóa 99
07/07/2016 17:10
Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức lớp học Quay video khóa 99 bắt đầu học từ ngày 27/7/2016, với những nội dung như sau:
HTV mở lớp Dựng và Biên tập phim khóa 19
07/07/2016 17:02
Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức lớp học Dựng và Biên tập phim khóa 19 bắt đầu học từ ngày 27/7/2016, với những nội dung như sau:
1 - 10
Tiếp
Chương trình yêu thích