75 hãng công nghệ tham gia sáng kiến của Pháp

75 hãng công nghệ lớn trong đó có hai gã khổng lồ Google và Facebook, đã cam kết sẽ thực hiện sáng kiến "Tech For Good Call" do Tổng thống Pháp công bố từ năm 2018.

Trung tâm Tin tức