74% người tiêu dùng muốn tăng cường thanh toán không tiền mặt

Lý do chính là vì ngày càng có nhiều nơi chấp nhận thanh toán không tiền mặt, không tiếp xúc, đặc biệt là sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Trung tâm Tin tức