70 dịch vụ y tế được giảm giá từ ngày 15/7/2018

Từ hôm nay 15/07, có 88 dịch vụ y tế được điều chỉnh về giá, trong đó có 70 dịch vụ y tế được điều chỉnh giảm giá, theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Trung tâm Tin tức