47 người tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc có xét nghiệm âm tính

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong 48 trường hợp tiếp xúc gần F1 thì đã có 47 trường hợp có kết quả âm tính, còn 1 trường hợp chưa tiếp cận được do đã đi xa thành phố. Có 296 trường hợp thuộc F2 đã lấy mẫu và đều cho kết quả âm tính.

Trung tâm Tin tức