4.000 người diễn tập chống khủng bố ở TP.HCM

Trong tình huống giả định, khủng bố tấn công trên không gian mạng, gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất và bắt giữ con tin, TP.HCM đã huy động hàng ngàn người xử lý các tình huống.

Trung tâm Tin tức