2500 suất xem miễn phí "Cô gái đến từ hôm qua" tại miền Trung

6 trường dân tộc nội trú tại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam sẽ được xem miễn phí bộ phim rất đáng yêu dành cho tuổi học trò này.

Trung tâm Tin tức