24 quận, huyện của TP.HCM đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến năm học 2020 – 2021, 24/24 quận, huyện của thành phố đạt tỷ lệ 100% phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1.

Trung tâm Tin tức