23/5 - Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Với 96,47% biểu quyết tán thành tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ngày 23/5/2021 được chọn tổ chức Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đài Truyền hình HTV