22/1/2018: Hoàn thành chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính về bộ phận văn phòng

Để đảm bảo thực hiện liên tục và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, Văn phòng UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thành việc chuyển giao bộ máy và nhân sự thực hiện .kiểm soát thủ tục hành chính.


 

Trung tâm Tin tức