205 người được các cơ quan TW giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Hôm qua, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Nguồn: Trung tâm Tin tức
Xem thêm