Khởi nghiệp sáng tạo

2019 là năm thứ 4 xuất siêu liên tiếp của Việt Nam

Với mức xuất siêu cao kỷ lục 9,1 tỷ USD trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 11 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ, Bộ Công Thương cho biết, năm 2019 sẽ vẫn là năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của Việt Nam.

Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp thương mại 11 tháng 2019 của Bộ Công Thương, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước tính đạt 473,73 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành 91,8% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Theo Bộ Công Thương, năm 2019 là năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa mức tăng trưởng tăng 7 – 8% so với năm 2018

Được biết, kế hoạch năm 2019 là đạt kim ngach xuất khẩu 263 - 265 tỷ USD.

11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 23,134 tỷ USD, chiếm 9,58% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 5,2% so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, có tới 7/9 mặt hàng trong nhóm này có kim ngạch giảm so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thủy sản giảm 2,3%, rau quả giảm 2,4%, cà phê giảm 22,2%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 5,3%.

Một số mặt hàng tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch do giá giảm như: Hạt điều, hạt tiêu, gạo. Riêng hai mặt hàng cao su và chè tăng cả về lượng lẫn trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến trong 11 tháng năm 2019 ước đạt 203,84 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 84,43% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Công Thương nhận định, cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển xuất, nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Hàng công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng xuất khẩu cao, đóng vai trò quan trọng, kéo theo xuất khẩu của cả nước tăng trưởng.

Tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết FTA và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cho thấy ta đã chủ động khai thác có hiệu quả các FTA đã ký kết. Đơn cử như: Xuất khẩu sang Nhật Bản 11 tháng đầu năm tăng 7,6%; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 10,1%; xuất khẩu sang ASEAN tăng 2,5%; xuất khẩu sang Nga tăng 9,1%; xuất khẩu sang Niudilan tăng 6,8% so với cùng kỳ...

Đặc biệt là kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức tăng tốt, thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu (xuất khẩu sang Canađa 11 tháng đầu năm đạt 3,5 tỷ USD, tăng 27,2%; xuất khẩu sang Mexico đạt 2,7 tỷ USD, tăng 29,5%).

Như vậy, với mức xuất siêu cao kỷ lục 9,1 tỷ USD trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 11 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ, dự kiến năm 2019 sẽ vẫn là năm xuất siêu thứ 4 liên tiếp của Việt Nam.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa mức tăng trưởng tăng 7 – 8% so với năm 2018, kiểm soát nhập siêu dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Báo đầu tư
Xem thêm
Chiếc xe xanh