2.000 suất ăn gửi tặng lực lượng tuyến đầu

2.000 suất ăn với đầy đủ chất dinh đưỡng đã được các bạn trẻ gửi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để “tiếp sức” cho đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Nguồn: Trung tâm Tin tức