Huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu

200 phần quà dành cho gia đình chính sách

200 phần quà với tổng số tiền 300 triệu đồng đã được trao cho học sinh là con em thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ và hộ nghèo tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm Tin tức