20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Tối 17/8, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Trung ương Đoàn đã tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019.

Trung tâm Tin tức