14 dự án giao thông cấp bách sắp được khởi công

Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thành các dự án cấp bách trước tháng 6/2021.

Trung tâm Tin tức