10 tỉnh/thành đồng ý mở lại tuyến xe đi - đến TP.HCM

Sau 5 ngày thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và tuyến cố định, hiện chỉ có 10 tỉnh/thành đồng ý mở lại tuyến xe đi - đến TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức