10 đối tượng được tuyển thẳng đại học

Theo Dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng năm 2020, Bộ GD&ĐT vừa đưa ra 10 đối tượng sẽ được tuyển thẳng.

Trung tâm tin tức